Den yogiska healingtekniken Sat Nam rasayan -  SNR, är ett kraftfullt redskap för att läka och hela människan både fysiskt och emotionellt.
Denna teknik förmedlades tidigare direkt från mästare till elev, men lärs nu ut öppet sedan 15 år tillbaka.

  

 

SNR lär dig:

Kraftfulla redskap för att hela andra.

 Att skapa en känsla av lugn och
   tillfredsställelse i ditt liv.

 Ett enkelt sätt att närma
dig meditationen.

 Att möta känslor & tankar utan
att låta dem styra dig.

Läs mer om  Sat Nam Rasayan

Program

Utbildning till Sat Nam Rasayan Healer
En omfattande utbildning i flera steg. Läs mer i vår flyer.