J A N U A R I 
F E B R U A R I 
M A R S 
A P R I L 
M A J 
J U N I 
J U L I 
A U G U S T I 
S E P T E M B E R 
O K T O B E R 
N O V E M B E R 
D E C E M B E R S Ö K

Rubrik & text 
Namn

 

Information om anmälan.
Föranmälan gäller alla kurser.
Det underlättar mycket för oss om du meddelar oss din epostadress.
Ring eller eposta oss och kontrollera att det finns plats kvar på kursen. Telefon 08-660 24 54, epost info@akal.nu.

Din plats bokar du sedan genom att betala 350 kr i anmälningsavgift på postgiro 921 47 08-1, Waldenström.
Ange namn och telefonnummer samt vilken kurs som avses på talongen. Resterande belopp betalas för kursstart.
Avbokning kan ske fram till en vecka före kursstart, därefter debiteras hela kursavgiften (utom vid sjukdom med läkarintyg då återbetlaning sker om inte kursen har börjat). Anmälningsavgifter återbetalas endast vid inställd kurs.

   Hittade inga evenemang