Chakraflödesmassage är en mycket gammal och speciell form av enerigmassage som har lärts ut av Ambres genom Sture Johansson. Chakraflödena i kroppen stimuleras av massagen vilket påverkar hela människan, både kropp och själ.

(Läs om behandlingar)

 

Chakraflödet kan enkelt beskrivas som ett energiflöde som är grundläggande för vår överlevnad och vårt välbefinnande. Massagen löser spänningar och vitaliserar. Den stimulerar organen och hjälper dem att renas. Slagg- produkter rensas ut. Det kan även återspeglas i att gamla känslor kommer upp till ytan. 

Många symptom hos oss beror på blockerad energi. Ett fritt energiflöde i kroppen hjälper också psyket till ett friare liv. Gamla idéer och roller får sämre fotfäste och mindre makt. 
Som chakraterapeut har man  möjlighet att på ett personligt plan synliggöra och behandla klienternas chakraflöden och dess energier och därigenom hjälp dem hantera stress och få mer kraft i sina liv.  Denna 4 åriga utbildning sker i sju steg om 4 dagar utspridda under 4 års tid. Mellan stegen skall eleven arbeta själv med olika uppgifter.  Efter genomförd utbildning är eleven diplomerad chakraterapeut. 

För mer information om denna utbildning kontaktar du:  Annika 08 - 660 24 54